Vi oplever mange der gerne vil handle med os.

Har du noget du mener kan være af interesse for os, er du velkommen til at besøge en af vore butikker,
Vi forsøger at samle vore indkøb, og denne opgave varetages ofte af Robert Følbæk.

Hvis du mener dit produkt har interesse for os alle, er du velkommen til at skrive en kortfattet mail
på adressen mail@info-teria.dk.

henvendelser af mere lokal karakter, kan naturligvis rettes direkte til butikken.
find nummer eller mail adresse i oversigten “dit info-teria”